Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

 Butterfly photo ma49-48.gif

 

Eenzaamheid

 

 

En de Here God zei: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past…" (Genesis 2:18)

 • "Ook als er twee neder liggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden?" (Prediker 4:11)
 • "Mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Here zal mij aannemen…" (Psalm 27:10)
 
 
 • "Hij is de Vader van de wezen en de Rechter van de weduwen, God in zijn heilige woning; God die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed…" (Psalm 68:6-7a)
 • "In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want U alleen, o Here, doet mij veilg wonen…" (Psalm 4:9)
 • "Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige…" (Psalm 91:1)
 • "Gelukkig hij, die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, wiens verwachting is op de Here, zijn God, die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is, die trouw houdt tot in eeuwigheid…" (Psalm 146:5-6)
 • "Werp al uw bekommernis (zorgen) op Hem, want Hij zorgt voor u…" (1 Petrus 5:7)
 • "Ik zal u niet als wezen achterlaten…" (Johannes 14:18)
 • "En ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn…" (Johannes 14:16-17)
 • "Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: de Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?" (Hebreeën 13:5b-6)
 • "Vrees niet, want Ik ben met u; wees niet beangst, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand van mijn gerechtigheid…" (Jesaja 41:10)
 • "Wees sterk en hebt goede moed, vreest niet en verschrikt niet voor hun aangezicht; want het is de Here, uw God, die met u gaat; Hij zal u niet begeven, noch u verlaten…" (Deuteronomium 31:6)
 • "En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld…" (Mattheüs 28:20)
Reacties

 

 

 

 

 Eenzaamheid

 

 Eenzaamheid maakt diep ongelukkig

Iedereen hunkert naar liefde.

 

Als je geen liefde ontvangt, kun je jezelf eenzaam gaan voelen.

Eenzaam voelen kan als je alleen bent, maar dit hoeft niet.

 Eenzaamheid is wel pijnlijker als er anderen bij zijn. De ander kan dan niet  met je samenwerken of samenleven op hartsniveau. Emotioneel is er dan geen contact.

 (Niet iedereen die alleen is, voelt zich ook eenzaam)

 

Hoe raak je in eenzaamheid?

 • Verlies van mensen om je heen
 • een tekort aan  zingevende relaties
 • verkeerde keuzes waardoor je geïsoleerd raakt
 • door mensen in relaties te beschadigen door verkeerd gedrag
 • door verkeerde gedachten over jezelf en over anderen.
 • Door pijnlijke ervaringen in je leven
 • en nog vele andere dingen…

 

Hoe werkt proces van vereenzamen?

Door afwijzing kun je de neiging ontwikkelen om je eigen gang te gaan of om je terug te trekken. Meestal zijn het beide.

Je gaat je eigen gang en er komt een conflict met mensen om je heen. Vaak zijn dit mensen die om je geven.  Door in het conflict heftig te gaan strijden om het gelijk verlies je de ander uit het oog. Na het conflict volgt dan een periode van terugtrekken of vermijden.

Tot dit weer een conflict oplevert en er weer heftig verzet komt.

Er komt op deze manier steeds meer verwijdering, het vechten tijdens een conflict en/of het vermijden van contact na het conflict maakt een afstand die steeds groter wordt.

 

Door jezelf te isoleren en terug te trekken maak je een afstand tussen jou en de mensen die om je geven.

Zij kunnen je niet meer bereiken als de afstand te groot wordt.

 

Door alcohol en drugs te gaan gebruiken raak je los van mensen om je heen. Zij kunnen niet meegaan met het gebruik. Er ontstaat afstand.

Door terug te trekken en een eigen leefstijl te gaan leven verwijder je jezelf van anderen.

Als je in problemen komt zend je wel signalen uit. Door de afstand worden deze signalen niet meer opgevangen door hen die je lief waren. Ze zijn te ver bij je vandaan geraakt, of eerlijker,  jij bent ver van hen vandaan geraakt door je gedrag van gebruiken of isoleren.

 

Iedereen hunkert naar liefde.

De eenzaamste plek is een hart wat geen liefde heeft.

 • Paradijs was voor Adam geen paradijs meer toen hij alleen was.
 • Verloren zoon voelde zich eenzaam bij de varkens.

Als niemand in staat is je iets te geven, blijft alleen God over.

  

Gods deel;

 • Jezus kwam naar de aarde
 • Hij hing aan het kruis, alleen en eenzaam
 • Hij was drie uur verlaten van God de Vader.
 • Hij verdroeg de totale verlatenheid, zodat jij nooit zo verlaten hoeft te zijn.

  

eenzaam aan het kruis

 

Jouw deel;

 • Zoeken en vragen
 • Roepen in je nood naar God
 • Willen ontvangen en leven op Gods manier

 

 Verandering is mogelijk.

Het  heden heb je in de hand door de keuze die je maakt, alles kan nieuw worden voor morgen.

 

Je zit door eenzaamheid in een gevangenis:

 • sleutel zit aan de buitenkant
 • dit is je hart, sleutel zit aan de binnenkant.
 • Je hebt een vrije wil gekregen, je kunt kiezen.
 • Je kunt kiezen om je hart open te stellen

 

Bij openstellen van je hart gaat God  een groot werk doen.

 • Jezus is gekomen om de verdrukte vrij te maken.(Jesaja 61)
 • Door Jezus kan je leven stralend worden.

 

Eenzaamheid leidt naar totale verwoesting;

 • bv compensatiegedrag om de pijn van eenzaamheid en afwijzing niet te voelen.
 • Totale verwarring in je denken, niemand die je stuurt en corrigeert.

 

Jezus ziet je en Hij wil je helpen:

 • Hunkering van je hart wordt gezien door Jezus.
 • Man in nood wordt teruggebracht in gemeenschap
 • God plaats ons in zijn familie.
 • Een zijn met anderen helpt om jezelf te ontdekken.

 

Evangelie is de kracht van God. Tot behoud, redding en genezing en bevrijding.

 

Voor de eenzamen is de goede boodschap:

 

Psalm 68:6-7

Vader van de wezen en Rechter van de weduwen

Dat is God in zijn heilige woning:

 Een God die de eenzamen in een huisgezin plaatst

Die gevangenen uitleidt naar voorspoed

  

Tips:

Vertel Jezus hoe jij je voelt

Overleg met Hem welke stappen je kan zetten

Denk met Hem na welke mensen je kunt benaderen

Wees een vriend voor mensen, kijk wat je voor hen kunt betekenen.

Zoek naar een win-win situatie.

Ga vrijwilligerswerk doen.

 

http://www.geloofinjezus.nl/

 

 

 

 

 

Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl