Secret Garden
Secret Garden

 

 

 

How beautiful is your love, my sister, my bride!

How much better is your love than wine,

And the fragrance of your oils

Than all kinds of spices!

Your lips, my bride, drip honey;

Honey and milk are under your tongue,

And the fragrance of your garments

is like the fragrance of Lebanon.

 

 Song of Solomon 3:10-11

 

 

 

 

 

 

 Peace like a river

Love like a fountain

The wind of Your Spirit is blowing

everywhere

 

Joy like a fountain

Healing spring of life

Come Holy Spirit

Let your fire fall

 

      

 

 

 

 

 

Een geheime tuin

 
‘Wees nooit bang voor de schaduw van de angst. Die schaduw betekend doodeenvoudig dat er ergens licht schijnt.’
 
  
Een vertelling
 
 
Eens nam ik pen en papier mee naar de geheime tuin waar niemand komt… een heimelijke plek in het diepst van mijn ziel, verborgen voor de open velden om mij heen. Ik wilde brieven over mijn leven in een gouden boekje schrijven; woorden als herinneringen, die alleen ikzelf lezen kon. De jaren gleden voorbij zonder dat iemand ervan wist.   Op een dag kwam ik weer in mijn geheime tuin. Vol hoop en verwachtingen. Maar een rustig plekje kon ik niet vinden. De eens zo mooie tuin was plotseling droog en dor, bedekt met afgevallen bladeren van oud geworden bomen, neergedwarreld in de mulle aarde, wat eens mijn stevige ondergrond was. Geschrokken keek ik rond: waar is mijn schuilplaats, mijn geborgen plekje gebleven? Waar kan ik zitten en mijn leven overdenken? Wat is er nu nog overgebleven van mijn kostbare, geheime tuin? Rust en stilte kon ik niet meer vinden. In plaats daarvan was er chaos en wanorde in de tuin waar nooit iemand anders was geweest.   Wanhopig nam ik mijn gouden boekje mee naar buiten, naar de open velden om mij heen. Ik schreeuwde en hoopte dat een mens mij kon horen… ik voelde me zo eenzaam en alleen. Waarom heb ik nooit iemand verteld over mijn geheime tuin? Waarom heb ik daar nooit een ander mens naar binnen gelaten?   Een goede Herder passeerde mijn weg en keek mij aan… ‘Lief kind, wat heb je jezelf aangedaan?’ Met tranen in mijn ogen keek ik naar hem op. Ik schudde mijn hoofd en liet mijn schouders verslagen hangen. ‘Kom overeind, ik zal je laten zien wat je hebt achtergelaten.’ Hij wees in de richting van de plek waar ik was weggevlucht. Ik zag dat op die eenzame plek mijn tranen een bundel licht verborgen. Met vele vragen in mijn gedachten keek ik Hem zwijgend  aan.
Hij zag me aan en ik voelde: Hij zag míj, dwars door het dikke muurtje van mijn hart. Zo wist ik ineens wat hij bedoelde: Wees niet alleen met al je zorgen en je pijn. Deel ze liever hier, in de open velden om je heen. Daar waar antwoorden te vinden zijn, gevormd in goede aarde.   Hoe meer ik naar de Herder keek, hoe lichter de last van mijn pijn. Ik had me nog nooit zo kostbaar gevoeld! Maar toen kwam het dat Hij zei: 'Lief kind, je moet leren loslaten.' Wat bedoelde Hij daarmee? Ik hield mijn gouden boekje nog stevig in mijn handen geklemd. Als een zucht van de wind fluisterde Hij nog eenmaal: 'Lief kind, laat het los…' Ik wilde Hem aanraken, maar mijn handen had ik niet vrij. Hij verdween, als door een vlaag van de wind gedragen. Toen besefte ik ineens: vrij ben ik pas, met open handen.
 
Reacties

 

 

 

 Flowers photo ma25-48.gif

 

Geheime tuin

 

 

Een vertelling

  
Eens nam ik pen en papier mee naar de geheime tuin waar niemand komt… een heimelijke plek in het diepst van mijn ziel, verborgen voor de open velden om mij heen. Ik wilde brieven over mijn leven in een gouden boekje schrijven; woorden als herinneringen, die alleen ikzelf lezen kon. De jaren gleden voorbij zonder dat iemand ervan wist.   Op een dag kwam ik weer in mijn geheime tuin. Vol hoop en verwachtingen. Maar een rustig plekje kon ik niet vinden. De eens zo mooie tuin was plotseling droog en dor, bedekt met afgevallen bladeren van oud geworden bomen, neergedwarreld in de mulle aarde, wat eens mijn stevige ondergrond was. Geschrokken keek ik rond: waar is mijn schuilplaats, mijn geborgen plekje gebleven? Waar kan ik zitten en mijn leven overdenken? Wat is er nu nog overgebleven van mijn kostbare, geheime tuin? Rust en stilte kon ik niet meer vinden. In plaats daarvan was er chaos en wanorde in de tuin waar nooit iemand anders was geweest.   Wanhopig nam ik mijn gouden boekje mee naar buiten, naar de open velden om mij heen. Ik schreeuwde en hoopte dat een mens mij kon horen… ik voelde me zo eenzaam en alleen. Waarom heb ik nooit iemand verteld over mijn geheime tuin? Waarom heb ik daar nooit een ander mens naar binnen gelaten?   Een goede Herder passeerde mijn weg en keek mij aan… ‘Lief kind, wat heb je jezelf aangedaan?’ Met tranen in mijn ogen keek ik naar hem op. Ik schudde mijn hoofd en liet mijn schouders verslagen hangen. ‘Kom overeind, ik zal je laten zien wat je hebt achtergelaten.’ Hij wees in de richting van de plek waar ik was weggevlucht. Ik zag dat op die eenzame plek mijn tranen een bundel licht verborgen. Met vele vragen in mijn gedachten keek ik Hem zwijgend  aan.
Hij zag me aan en ik voelde: Hij zag míj, dwars door het dikke muurtje van mijn hart. Zo wist ik ineens wat hij bedoelde: Wees niet alleen met al je zorgen en je pijn. Deel ze liever hier, in de open velden om je heen. Daar waar antwoorden te vinden zijn, gevormd in goede aarde.   Hoe meer ik naar de Herder keek, hoe lichter de last van mijn pijn. Ik had me nog nooit zo kostbaar gevoeld! Maar toen kwam het dat Hij zei: 'Lief kind, je moet leren loslaten.' Wat bedoelde Hij daarmee? Ik hield mijn gouden boekje nog stevig in mijn handen geklemd. Als een zucht van de wind fluisterde Hij nog eenmaal: 'Lief kind, laat het los…' Ik wilde Hem aanraken, maar mijn handen had ik niet vrij. Hij verdween, als door een vlaag van de wind gedragen. Toen besefte ik ineens: vrij ben ik pas, met open handen.
 
 
 

Reacties
Categorie lijst
...

  

 

 

 You are a fountain springing up in a garden,

a well of living waters,

and flowing streams from Lebanon.

  Song of Solomon 4:15

 

  

A garden locked is my sister, my bride,

A rock garden locked,

a spring sealed up.

Your shoots are an orchard of pomegranates

With choice fruits, henna with nard plants,

Nard and saffron, calamus and cinnamon,

With all the trees of frankincense,

Myrrh and aloes,

along with all the finest spices.

 Song of Solomon 4:12-14

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

     Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

  Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

My Beloved has gone

down to his garden,

            to the beds of spices,

to browse

in the gardens and to gather lilies.

I am my Beloved’s and my Beloved is mine;

he browses among the lilies.

 

Song of Solomon 6:2-3

 

 

  

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl